Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6525/LS ngày 10/09/2011 Điện thoại: 071-6253956 Đi động: 0937843011 Email: invalid136@gmail.com Địa chỉ: 202 Trần Phú, P.Cái Khế, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dinh-thi-bich-ngoc-2231021

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp