Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1921 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-37664631 Đi động: 01684090899 Email: luatsudinhthehung@yahoo.com Địa chỉ: Số 1220 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dinh-the-hung-2341543

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BÁCH SỰ THUẬN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp