Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 061-3889843 Đi động: 091-3663775 Email: trogiupphapluat@yahoo.com Địa chỉ: 93/81/22 Đồng Khởi, Kp8, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dinh-quoc-dung-234595

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

- Hành nghề chuyên nghiệp - Tư vấn chính xác và đạt kết quả tốt nhất.

Kinh nghiệm

Trên 06 năm hành nghề. Làm việc trong nhiều lãnh vực.

Học vấn & Nghề nghiệp