Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 553/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 071-0918318236 Đi động: 0918318236 Email: invalid29494@gmail.com Địa chỉ: Số 89, Cách Mạng Tháng 8, P.An Hòa, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dinh-ngoc-le-2230758

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp