Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3609/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38390031 Đi động: 091-3859834 Email: tridinh@mesa.com.vn Địa chỉ: 174/109 Nguyễn Thiệt Thuật, Phường 03, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-dinh-cong-tri-45185

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lĩnh vực Luật khác

tranh chấp thương mại

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp