Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2730/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-0914731284 Đi động: 0914731284 Email: lsdinhconghung@gmail.com Địa chỉ: H43 Đỗ Năng Tế, khu phố 2, phường An Lạc A, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dinh-cong-hung-1469658

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp