Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 04-38624578 Đi động: 091-3534699 Email: dinhchithien@gmail.com Địa chỉ: Số 18 Tập thể VKSND TC, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dinh-chi-thien-22587

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp