Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8397/LS ngày 16/09/2013 Điện thoại: 024-39974783 Đi động: 0903282896 Email: idvn@idvn.vn Địa chỉ: Phòng 901, tòa nhà Giảng Võ Lake ViewD10 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: http://idvn.vn

Nơi công tác

IDVN Lawyers

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp