Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 58/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-39345410 Đi động: 0913527774 Email: nam.diep@ykvn-lw.com Địa chỉ: Suite 401 International Centre, 17 Ngo Quyen, Hà Nội Website: https://www.ykvn-law.com/offices/hanoi-office/

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp