Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6986/LS ngày 20/02/2012 Điện thoại: 024-38251700 Đi động: Email: dhdiu@russinvecchi.com.vn Địa chỉ: Hanoi Central Office Bldg 44 Ly Thuong Kiet, 11/F, Hà Nội Website: http://www.russinvecchi.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Cô Dịu tham gia Russin & Vecchi năm 2008. Lĩnh vực chính của cô là doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài và luật lao động. Cô có chuyên môn đặc biệt về pháp luật liên quan đến việc chống rửa tiền và tính tuan thủ của thực phẩm và mỹ phẩm với quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Cô cũng có kinh nghiệm trong việc xin giấy phép cho nhà thầu nước ngoài.

Trình độ học vấn và Kinh nghiệm

Cô Dịu có bằng Cử nhân Luật tại trường Đại học Luật Hà Nội (2008), và được trao Chứng chỉ Thực hành Luật Thương mại Quốc tế của trường University of Law (trước đây là trường College of Law of England) năm 2009.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp