Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 13351/LS Điện thoại: - Đi động: 0968128676 Email: qluong.lawyer@gmail.com Địa chỉ: Khu Đồng Rau Xanh 2, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-thi-quynh-luong-2369768

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NGUYỄN ĐẶNG (NGUYEN DANG ENTERPRISE CONSULTING COMPANY LIMITED)

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp