Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4389/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-35656858 Đi động: 0912173345 Email: nhung.attorney@gmail.com Địa chỉ: 76 Cù Chính Lan, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Website: http://luatsudongnama.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hôn nhân, Thừa kế - Lĩnh vực Luật khác

đầu tư, thuế, tài chính, ngân hàng, sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

LUẬT SƯ ĐÔNG NAM Á

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp