Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3035/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-0937292999 Đi động: 0937 292 999 Email: luonggiangdong@yahoo.com Địa chỉ: 15-17 Ngô Thời Nhiệm Phường 6, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-thi-bich-ngan-254842

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp