Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5119/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-38223712 Đi động: - Email: vplsphandangthanh@yahoo.com Địa chỉ: 89 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-dang-thanh-xuan-phan-dang-thanh-453

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp