Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8383 Điện thoại: 024-38251428 Đi động: Email: THANHSON.DANG@BAKERMCKENZIE.COM Địa chỉ: Unit 1001, 10th floor, Indochina Plaza Hanoi 241 Xuan Thuy Street, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://www.bakermckenzie.com/en/people/d/dang-thanh-son

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Baker McKenzie's Hanoi office

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Mr. Dang is experienced in handling foreign investment matters, telecommunications projects, banking and finance matters, and cross-border mergers and acquisitions. He advises multinational companies on data protection related matters.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp