Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 0650-3827725 Đi động: 0918149477 Email: lsthanhquang@gmail.com Địa chỉ: 4/1-3 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/dang-thanh-quang-293804

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

-Tôi có 24 năm 8 tháng tham gia cách mạng ( từ 01/05/1975- đến 13/12/1999)- trong đó 15 năm làm công tác cải tạo và quản lý nhà nước về nhà đất, xây dựng, chuyễn dịch tài sản nhà đất tại cơ quan giao thông, xây dựng và quản lý nhà đất Thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) ; gần 10 năm làm công tác giám đốc kiểm tra tại TAND tỉnh Sông Bé và Bình Dương.Chức danh Thẩm tra viên, chức vụ Trưởng phòng. -Sau khi nghỉ công tác nhà nước tham gia họat động Luật sư, đã được Bộ Trưởng Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư số 1709/TP/LS-CCHN ngày 18/9/2002 tôi họat động liên tục từ đó đến nay. -Có kinh nghiệm về thực tiển pháp luật - kiến thức xã hội

Học vấn & Nghề nghiệp