Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1276/LS ngày 31/10/2014 Điện thoại: 028-62624087 Đi động: 0913518820 Email: lawyer@pdn.com.vn Địa chỉ: 35/9 Bế Văn Cấm , phường Tân Kiểng, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh Website: http://www.pdn.com.vn

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp