Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 13585/LS Điện thoại: - Đi động: 0963327127 Email: dangquanglinhqt@gmail.com Địa chỉ: 331, đường Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-quang-linh-2667210

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Linh Đặng

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

1. Nhận tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự; các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện tư vấn pháp luật.

3. Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

4. Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật Luật sư.

Kinh nghiệm

- Là Luật sư từ năm 1999 -2004;

- Có nhiều năm làm trợ lý, giúp việc cho Chủ tịch UBND tỉnh trên lĩnh vực nội chính, đất đai, khoáng sản.

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội
  • Luật Tổng Hợp - 1994