Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2491 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 028-66817393 Đi động: 0906867099 Email: danggiau70@yahoo.com.vn Địa chỉ: 62B(Tầng 02) Phạm Ngọc Thạch, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-minh-giau-2348251

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẶNG MINH GIÀU

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp