Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1738/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-39369350 Đi động: 0912140053 Email: danglinhchi@gmail.com Địa chỉ: Unit 1001, 10th floor, Indochina Plaza Hanoi 241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: LINHCHI.DANG@BAKERMCKENZIE.COM

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp