Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6429 ngày 25/7/2011 Điện thoại: - Đi động: 0945590029 Email: giangls.htclaw@gmail.com Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà số 14, số 118/8/1 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://www.htc-law.com/luat-su-dang-lam-giang.html

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật HTC Việt Nam

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp