Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6300/LS ngày 25/07/2011 Điện thoại: 028-8991150 Đi động: 0903 387 932 Email: khoanam222@gmail.com Địa chỉ: Tầng 7, TN Viet Dragon Tower, số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-khoa-nam-2047820

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN VÀ TÂM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp