Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 497/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0290-3828519 Đi động: 0913146322 Email: sang@luatsong.com Địa chỉ: 12 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-huynh-quoc-2311298

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUỲNH QUỐC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp