Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1382 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-66823070 Đi động: luatbhd@gmail.com Email: huubienvn@yahoo.com Địa chỉ: 123S Thụy khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-huu-bien-2339621

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH BHD

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp