Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1051 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-35148355 Đi động: 0903424328 Email: quang.dang@vinacapital.com Địa chỉ: Phòng 1502A, Charm Vit Tower, 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-hong-quang-2339001

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BIZLINK

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp