Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 9962/LS ngày 21/07/2015 Điện thoại: 0203-6274161 Đi động: 0904025198 Email: phuong1836@gmail.com Địa chỉ: 250 Trần Khánh Dư, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/dang-hong-phuong-137510

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật sư Gia Vũ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp