Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 37/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0277-3857747 Đi động: 0913967568 Email: lshongduc@yahoo.com Địa chỉ: Số 36, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-hong-duc-2320407

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẶNG HỒNG ĐỨC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp