Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3934/LS ngày 03/02/2015 Điện thoại: 028-983681816 Đi động: 0983681816 Email: lsdangbao@gmail.com Địa chỉ: 10/14 (tầng 3, phòng sau) Trần Nhật Duật, phường Tân Định, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-hoang-quoc-bao-2263479

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty luật TNHH BẢO VIỆT QUỐC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp