Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3610 Điện thoại: 028- Đi động: 0906 344 997 Email: luatsuductri@yahoo.com Địa chỉ: 45, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dang-duc-tri-295968

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Hãng Luật Roma

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư có kinh nghiệm và am hiểu nhiều lĩnh vực pháp luật: Hình sự, Thừa kế, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Hành chính, Kinh doanh thương mại,...Luật sư từng tham gia nhiều vụ án lớn mà điển hình là vụ “Phạm Công Danh và đồng phạm”, tư vấn cho một số doanh nghiệp như DNTN Tú Mai, Tập đoàn Đại Thuận.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp