Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3463/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-62906420 Đi động: 0903613681 Email: ddthong@ddtlawyers.com.vn Địa chỉ: 19B Cao Bá Nhạ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.dongphuongluat.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

ĐÔNG PHƯƠNG LUẬT - EAST LAW FIRM

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp