Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1739/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-39369341 Đi động: 0912186838 Email: CHILIEU.DANG@BAKERMCKENZIE.COM Địa chỉ: Unit 1001, 10th floor, Indochina Plaza Hanoi 241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: http://www.bakermckenzie.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp