Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 0241-3853722 Đi động: 090-4712168 Email: damthihoa@gmail.com Địa chỉ: Bồ Sơn, Xã Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: http://dantrilaw.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Kế toán, Thuế - Hợp đồng - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Cộng tác viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Tỉnh Bắc ninh

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Tháng 10 năm 1997 tốt nghiệp đại học Luật Hà nội tháng 12/1997 tham gia đoàn luật sư tỉnh Bắc ninh ( luật sư tập sự Năm 1998 chính Thức) Thường trực đoàn luật sư tỉnh Bắc ninh. Tháng 3 Năm 2002 Được bầu vào UBKT Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh, Ban chấp hành chi hội luật gia đoàn Luât sư Tỉnh. Làm công tác viên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Tỉnh bắc ninh. Trong quá trình công tác được các đồng nghiệp đánh giá cao, đã có nhiều vụ án tham gia được Viên đào tạo các chức danh tư pháp lấy làm mẫu để đào tạo học viên tham gia học tại Học viện

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
 • Đoàn luật sư tỉnh bắc ninh
 • Thời gian làm việc
  Từ 02/2000 đến 12/2004
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Uỷ viên UBKT đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh
 • http://www.dantrilaw.com
 • Thời gian làm việc
  Từ 04/2008 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Biên tập