Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 986 ngày 25/8/2016 Điện thoại: 024-19006210 Đi động: 091-2 077 137 Email: luatasem@gmail.com Địa chỉ: Tòa nhà ASEM HOUSE, 121- 123 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-chu-thi-van-45544

Nơi công tác

ASEM - BACH DO GROUP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp