Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 0511-724119 Đi động: 0923 38 37 38 Email: giangsonvietluat@gmail.com Địa chỉ: 72/74 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/che-giang-son-1170799

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp