Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 269/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0291-903619593 Đi động: 0903619593 Email: invalid14196@gmail.com Địa chỉ: Số 156, Khóm 5, Đường Cầu Kè, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/chau-thanh-nhanh-2304882

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư: Châu Thanh Nhanh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp