Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-1900585847 Đi động: 0902078630 Email: theluan@luatsuminhman.vn Địa chỉ: 95 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: www.luatminhman.vn

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Học viện Tư Pháp - Bộ tư pháp
  • Lớp Luật sư - 2006
  • Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
  • Khoa Quốc Tế - 1997