Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2788 ngày 1/8/2010 Điện thoại: - Đi động: 0903813690 Email: cnk_kk@yahoo.com Địa chỉ: 750 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/cao-ngoc-khuynh-2348733

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ K&K

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp