Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1201/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-39365956 Đi động: Email: hanoi@bdlaw.com.vn Địa chỉ: Tầng 10, toà nhà Anh Minh 36 Hoàng Cầu, Hà Nội Website: http://bdlaw.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp