Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3863/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0258-3511090 Đi động: 0988655540 Email: nguyenlawyer82@gmail.com Địa chỉ: 119B Ngô Gia Tự, Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà Website: http://www.luatsutho.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp