Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 336/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0256-3647655 Đi động: 0983043556 Email: philongking@yahoo.com.vn Địa chỉ: 337B Nguyễn Thái Học, Phường Ngô Mây, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-van-phi-2306514

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHI LONG - QUY NHƠN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp