Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: 08-35.010.948 Đi động: 091-3.748.948 Email: luatsuhien@yahoo.com Địa chỉ: 49 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-trong-hien-179845

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Công ty Luật B.C.M
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2005 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Gíam đốc Chi nhánh 2