Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 355/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0256-3891937 Đi động: 0914063190 Email: invalid90487@gmail.com Địa chỉ: 22 Hoàng Quốc Việt nối dài, Phường Hải Cảng, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-thi-thanh-hoa-2306741

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ THANH HOÀ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp