Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2537/LS ngày 26/11/2015 Điện thoại: 028-38655134 Đi động: 0903819158 Email: lsngochanh@yahoo.com.vn Địa chỉ: 252/43 Cao Thắng, Phường 12, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-thi-ngoc-hanh-2242946

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp