Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5475/LS ngày 22/11/2010 Điện thoại: 0225-3633235 Đi động: Email: invalid49499@gmail.com Địa chỉ: Tổ 8, Phường Hoà Nghĩa, Quận Dương Kinh, Hải Phòng Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-thi-mai-le-2238823

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp