Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7626/LS ngày 30/11/2012 Điện thoại: 0225-3630730 Đi động: 0903883795 Email: invalid294946@gmail.com Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 35, phố Chu Văn An, phường Lê Lợi, Bình Dương Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-thi-kim-chi-2238847

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp