Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7237/LS ngày 15/07/2012 Điện thoại: 028-37261028 Đi động: Email: invalid08137@gmail.com Địa chỉ: 69/1 Đường số 17 Kp3, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-thanh-xuan-2381152

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BÙI THANH XUÂN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp