Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8832/LS ngày 22/04/2014 Điện thoại: 028-909916123 Đi động: 0909916123 Email: buithanhluat63@gmail.com Địa chỉ: Số 23, Đường số 6, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-thanh-luat-2296398

Nơi công tác

VPLS BÙI THÀNH LUẬT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp