Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 15658/LS Điện thoại: 028- Đi động: 0945707818 Email: son197120@yahoo.com.vn Địa chỉ: 79 Bis Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-son-1422251

Nơi công tác

Văn Phòng Luật sư Quang Trung

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • Đoàn Luật sư TP.HCM
  • Học viện Tư Pháp - Bộ tư pháp
  • Luật sư -
  • ĐH Luật TP.HCM
  • 2006