Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3676/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38165240 Đi động: 090-3667380 Email: bqtuanoanh@vnn.vn Địa chỉ: 147 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-bui-quoc-tuan-45156

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

tài chính, bảo hiểm

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp