Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2237/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-908038314 Đi động: 0908038314 Email: quangcanhbui@yahoo.com Địa chỉ: 500/11 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Phường 14, Quận 4, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/bui-quang-canh-2241206

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp